MEETING ZÁCHRANÁRSKYCH PSOV 2014

MEETING ZÁCHRANÁRSKYCH PSOV 2014

  Približne desať kilometrov od centra Brna smerom na severovýchod sa nachádza kynologický areál Zetor, v okolí ktorého sa počas druhého aprílového víkendu konal „Meeting záchranárskych psov 2014“. Celú akciu zorganizovala Kynologická záchranárska jednotka Českej republiky a hlavným cieľom bolo stretnutie a výmena skúseností záchranárov – kynológov. Práve na toto podujatie sa v piatok, 11. apríla, vypravilo aj jedno družstvo našej banskobystrickej záchranárskej brigády.

  Zostavu tvorili vedúci tímu Ladislav Palyo a dvaja psovodi, Peter Kráčik s Chirom a Jozef Veselický s Bessy. Českí organizátori pripravili pre všetky zúčastnené družstvá rôznorodé disciplíny, zamerané na preverenie záchranárskych tímov v praxi. Prvý pracovný deň bol rozdelený na dve hlavné časti. Najprv sa preverila základná poslušnosť a ovládateľnosť psov, kde najzábavnejšími cvikmi nielen pre psy bola jazda na fúriku, poprípade nájdenie svojho aportu medzi ostatnými „hračkami“ a lákavými pamlskami. Druhá časť bola zameraná na plošné vyhľadávanie a poskytnutie prvej pomoci. Počas necelých štyroch hodín prešiel náš tím piatimi pracovnými stanovišťami. Na každom úseku boli pripravené rôzne zaujímavé disciplíny, či už to bolo ošetrenie a transport zraneného psa, pátranie po stratenej onkologickej pacientke, poskytnutie prvej pomoci pri hromadnej autonehode, dohľadanie svedkov nehody, ktorí mohli byť v šoku, poprípade prvá pomoc pri epileptickom záchvate. Pri presune po celom okruhu, ako aj pri vyhľadávacích prácach, zohrali významnú úlohu špeciálne GPS vybavenie a vysielačky,  ktoré vo veľkej miere pomohli našim psovodom orientovať sa v teréne a nepretržite komunikovať medzi sebou. Celá práca záchranárov je v takomto prípade rýchlejšia a dôkladnejšia. Druhý pracovný deň bol zameraný predovšetkým na vyhľadávanie v ruinách. Opäť sa pátralo po stratených pacientoch a na záver sa každý súťažný tím presunul do areálu brnenského Hasičského záchranného zboru. Tu si vďaka špeciálnym trenažérom psy vyskúšali prácu v naozaj ťažkých podmienkach. Museli sa potrápiť s hlučným prostredím, sirénami, streľbou, ťažko-priechodným terénom a tmavými suterénmi. Aby toho nebolo málo, ocitlo sa naše družstvo na štvrtom poschodí poškodenej budovy, z ktorej jediná úniková cesta von viedla cez okno. A tak si všetci obliekli zlaňovacie postroje, psy dostali špeciálne zlaňovacie obleky a postupne sa pomocou zlaňovacej techniky každý aj so svojím psom dostal z budovy. A práve v tejto záverečnej disciplíne bol ako najlepší vyhodnotený náš tím banskobystrickej záchranárskej brigády.

  Meeting záchranárskych psov 2014 nebol zorganizovaný za účelom súťaženia, a preto sa ani nestanovilo žiadne konečné poradie. Každá jedna disciplína sa hodnotila zvlášť, pričom spoločným menovateľom celej akcie bolo využitie nadobudnutých vedomostí v praxi. A samozrejme, aká by to bola výprava, keby na nej boli len samé povinnosti?! Všetci účastníci si okrem pracovných disciplín užili aj príjemne strávený čas v spoločnosti ostatných kolegov – záchranárov a spestrením piatkového večera bola prehliadka sanitky Juhomoravskej záchrannej služby.  Už teraz sa tešíme na podobné stretnutie!


Meeting záchranárskych psov 2014 – pracovisko 5 – epileptik

Meeting záchranárskych psov 2014 – Velatice – ruiny – inštruktáž  

Meeting záchranárskych psov 2014 – príprava na zľaňovanie

Fotogaléria

Hľadať

Povedali o nás