Intercup Humanity / Spáleniště / ČR

Intercup Humanity / Spáleniště / ČR

  V dňoch 27. – 29. júna 2014 sa konala medzinárodná súťaž na Spáleništi, v južných Čechách. Usporiadateľom tejto akcie bola Jihočeská záchranná brigáda kynologú, ktorá sa úspešne postarala o štart približne osemdesiatich účastníkov.

  Okrem domácich Čechov si medzi sebou prišli zmerať sily psovodi z Nemecka, Rakúska, Holandska, Slovinska, Maďarska a samozrejme zo Slovenska. Aj účasť rozhodcov pre jednotlivé úseky bola na medzinárodnej úrovni. Vyhľadávanie na ploche posudzoval nemecký rozhodca Detlef Kühn, vyhľadávanie v ruinách mal na starosti rozhodca z Rakúska Gerd Thanner, a až z ďalekého Japonska prišiel hodnotiť disciplínu poslušnosti rozhodca Hidehiro Murase. Za našu banskobystrickú záchranársku brigádu štartovali na tomto podujatí Peter Kráčik s Chirom v kategórii „plošné vyhľadávanie B“, Jozef Veselický s Bessy v kategóriách „plošné vyhľadávanie B“ a „vyhľadávanie v ruinách B“, Ladislav Palyo s Eby v kategóriách „plošné vyhľadávanie A“ a „vyhľadávanie v ruinách A“, Ľubomír Klučiar s Jacky v kategórii „plošné vyhľadávanie E“ a Natália Dižková so Semim v kategórii „plošné vyhľadávanie E“. Úspešne sa podarilo vykonať skúšky Ľubomírovi Klučiarovi a Natálii Dižkovej, pričom zo špeciálnej pachovej práce dostala Jacky 95 bodov a Semi 92 bodov, a poslušnosť bola ohodnotená pri Jacky na 90 bodov, a Semi dostal 88 bodov.

  K tomuto krásnemu bodovému ohodnoteniu obidvom psovodom gratulujeme a aj tým tentokrát menej úspešným prajeme veľa úspechov pri ďalších skúškach. 


ON-line výsledky / results – RH – T

ON-line výsledky / results – RH – FL

Fotogaléria

Hľadať

Povedali o nás